Péče o životní prostředí

Při výrobních i jiných procesech společnosti Kámen Becke a.s. dbáme na maximální ohled vůči životnímu prostředí. Omezení negativních dopadů průmyslové výroby je založeno na několika jasně definovaných bodech:

  • nastavení systému preventivních opatření
  • důsledné dodržování legislativních i jiných pravidel souvesejících s ochranou životního prostředí
  • při výrobě využívat nevyšší možnou míru přírodích a ekologicky šetrných materiálů
  • používání moderních technologií nezatěžujících životní prostředí
  • trvalé kontrola dodržování nastavených standardů péče o životní prostřd